Blog Archives

2nd Semi-Final (3rd BHIMAD CUP)

โšฝ๐Ÿ†๐Ÿ’ธ3rd BHIMAD CUP 2018/2074๐Ÿ’ธ๐Ÿ†โšฝ

*๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฎโž–๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑ
๐Ÿ“‹ RESULT: 2nd ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ซ

โŒ›๐Ÿ‡ซ.๐Ÿ‡น.
Y.C Bhimad ‘B’ โ—€0โ–ถ โž– โ—€2โ–ถ NAC-USA Y.C Bhimad ‘A’

โšฝโšฝ Nawayug shrestha (NAC-USA)

๐Ÿ‘ ๐Ÿ’ฏ NAC-USA Y.C Bhimad ‘A’

**๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒ: Nawayug shrestha (NAC-USA)

โ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ช

note: This post is compatible / best viewed on Smartphone then Laptop or P.C

* SEMI-FINAL
** MOTM

Advertisements

1st Quarter-Final (3rd BHIMAD CUP 2018/2074)

โšฝ๐Ÿ†๐Ÿ’ธ3rd BHIMAD CUP 2018/2074๐Ÿ’ธ๐Ÿ†โšฝ

*๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ทโž–๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑ
๐Ÿ“‹ RESULT: 1st ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ซ

1st Game: ๐Ÿ•ฆ 11:30 a.m.
Boys Union Club (Ktm.) ๐Ÿ†š Y.C. Bhimad ‘B’

โŒ› ๐Ÿ‡ซ.๐Ÿ‡น.
Boys Union Club (Ktm.) โ—€0โ–ถ โž– โ—€0โ–ถ Y.C. Bhimad ‘B’
๐Ÿ”ข Extra-Time: 10′
Boys Union Club (Ktm.) โ—€0โ–ถ โž– โ—€0โ–ถ Y.C. Bhimad ‘B’
๐Ÿ”˜ Tie-Breaker
Boys Union Club (Ktm.) โ—€5โ–ถ โž– โ—€6โ–ถ Y.C. Bhimad ‘B’

๐Ÿ‘ Y.C BHIMAD ‘B’

**๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒ: Dhiraj Sunar ยซG.K.ยป (Y.C. Bhimad ‘B’)

โ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ช

2nd Game: ๐Ÿ•‘ 2:00 p.m.
NAC-USA Y.C Bhimad ‘A’ ๐Ÿ†š Friendship Y.C (Belchautara)

————————————————————
note: This post is compatible / best viewed on Smartphone then Laptop or P.C

* QUARTER-FINAL
** MOTM