Blog Archives

2nd Semi-Final (3rd BHIMAD CUP)

โšฝ๐Ÿ†๐Ÿ’ธ3rd BHIMAD CUP 2018/2074๐Ÿ’ธ๐Ÿ†โšฝ

*๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฎโž–๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑ
๐Ÿ“‹ RESULT: 2nd ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ซ

โŒ›๐Ÿ‡ซ.๐Ÿ‡น.
Y.C Bhimad ‘B’ โ—€0โ–ถ โž– โ—€2โ–ถ NAC-USA Y.C Bhimad ‘A’

โšฝโšฝ Nawayug shrestha (NAC-USA)

๐Ÿ‘ ๐Ÿ’ฏ NAC-USA Y.C Bhimad ‘A’

**๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒ: Nawayug shrestha (NAC-USA)

โ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ช

note: This post is compatible / best viewed on Smartphone then Laptop or P.C

* SEMI-FINAL
** MOTM

Advertisements

1st Semi-Final (3rd BHIMAD CUP)

โšฝ๐Ÿ†๐Ÿ’ธ3rd BHIMAD CUP 2018/2074๐Ÿ’ธ๐Ÿ†โšฝ

*๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฎโž–๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑ
๐Ÿ“‹ RESULT: 1st ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ซ

โŒ›๐Ÿ‡ซ.๐Ÿ‡น.
Jhalthal F.C (Jhapa) โ—€4โ–ถ โž– โ—€0โ–ถ Rajdal Gand (Khaireni)

๐ŸŽฉโšฝ Saroj Karki [๐Ÿ‘•6]
โšฝ Karna Limbu [๐Ÿ‘•14]

๐Ÿ‘ ๐Ÿ’ฏ JHALTHAL F.C (JHAPA)

**๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒ: Saroj Karki (Jhalthal F.C)

โ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ช

note: This post is compatible / best viewed on Smartphone then Laptop or P.C

* SEMI-FINAL
** MOTM

4th Quarter-Final (3rd BHIMAD CUP)

โšฝ๐Ÿ†๐Ÿ’ธ3rd BHIMAD CUP 2018/2074๐Ÿ’ธ๐Ÿ†โšฝ

*๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ทโž–๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑ
๐Ÿ“‹ RESULT: 3rd ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ซ

โŒ›๐Ÿ‡ซ.๐Ÿ‡น.
Pokhara 11 โ—€0โ–ถ โž– โ—€0โ–ถ Rajdal Gand (Khaireni)
๐Ÿ”ข Extra-Time: 14′
Pokhara 11 โ—€0โ–ถ โž– โ—€0โ–ถ Rajdal Gand (Khaireni)
๐Ÿ”˜ Tie-Breaker
Pokhara 11 โ—€3โ–ถ โž– โ—€4โ–ถ Rajdal Gand (Khaireni)

๐Ÿ‘ RAJDAL GAND (KHAIRENI)

**๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒ: Ajay Sunar ยซGKยป (Rajdal Gand)

โ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ช

note: This post is compatible / best viewed on Smartphone then Laptop or P.C

* QUARTER-FINAL
** MOTM

3rd Quarter-Final (3rd BHIMAD CUP)

โšฝ๐Ÿ†๐Ÿ’ธ3rd BHIMAD CUP 2018/2074๐Ÿ’ธ๐Ÿ†โšฝ

*๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ทโž–๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑ
๐Ÿ“‹ RESULT: 3rd ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ซ

โŒ›๐Ÿ‡ซ.๐Ÿ‡น.
Jhalthal F.C (Jhapa) โ—€3โ–ถ โž– โ—€1โ–ถ Bishnu Paduka (Hemja)

๐ŸŽฉโšฝ Karna Limbu [๐Ÿ‘•14] ๐Ÿ‘
โšฝ Ajay Shrestha

๐Ÿ‘ JHALTHAL F.C (JHAPA)

**๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒ: Karna Limbu (Jhalthal F.C)

โ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ช

note: This post is compatible / best viewed on Smartphone then Laptop or P.C

* QUARTER-FINAL
** MOTM

2nd Quarter-Final (3rd BHIMAD CUP)

โšฝ๐Ÿ†๐Ÿ’ธ3rd BHIMAD CUP 2018/2074๐Ÿ’ธ๐Ÿ†โšฝ

*๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ทโž–๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑ
๐Ÿ“‹ RESULT: 2nd ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ซ

โŒ›๐Ÿ‡ซ.๐Ÿ‡น.
NAC-USA Y.C Bhimad โ—€0โ–ถ โž– โ—€0โ–ถ Friendship Y.C. (Belchautara) Y.C.
๐Ÿ”ข Extra-Time: 10′
NAC-USA Y.C Bhimad โ—€0โ–ถ โž– โ—€0โ–ถ Friendship Y.C. (Belchautara)
๐Ÿ”˜ Tie-Breaker
NAC-USA Y.C Bhimad โ—€4โ–ถ โž– โ—€2โ–ถ Friendship Y.C. (Belchautara)

๐Ÿ‘ NAC-USA Y.C Bhimad

**๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒ: Biraj Maharjan (NAC-USA Y.C Bhimad)

โ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ช

note: This post is compatible / best viewed on Smartphone then Laptop or P.C

* QUARTER-FINAL
** MOTM

1st Quarter-Final (3rd BHIMAD CUP 2018/2074)

โšฝ๐Ÿ†๐Ÿ’ธ3rd BHIMAD CUP 2018/2074๐Ÿ’ธ๐Ÿ†โšฝ

*๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ทโž–๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑ
๐Ÿ“‹ RESULT: 1st ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ซ

1st Game: ๐Ÿ•ฆ 11:30 a.m.
Boys Union Club (Ktm.) ๐Ÿ†š Y.C. Bhimad ‘B’

โŒ› ๐Ÿ‡ซ.๐Ÿ‡น.
Boys Union Club (Ktm.) โ—€0โ–ถ โž– โ—€0โ–ถ Y.C. Bhimad ‘B’
๐Ÿ”ข Extra-Time: 10′
Boys Union Club (Ktm.) โ—€0โ–ถ โž– โ—€0โ–ถ Y.C. Bhimad ‘B’
๐Ÿ”˜ Tie-Breaker
Boys Union Club (Ktm.) โ—€5โ–ถ โž– โ—€6โ–ถ Y.C. Bhimad ‘B’

๐Ÿ‘ Y.C BHIMAD ‘B’

**๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒ: Dhiraj Sunar ยซG.K.ยป (Y.C. Bhimad ‘B’)

โ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ชโ–ช

2nd Game: ๐Ÿ•‘ 2:00 p.m.
NAC-USA Y.C Bhimad ‘A’ ๐Ÿ†š Friendship Y.C (Belchautara)

————————————————————
note: This post is compatible / best viewed on Smartphone then Laptop or P.C

* QUARTER-FINAL
** MOTM